CO2 meting: Anno 2015 noodzakelijk.

By  |  0 Comments

CO2 meting op maat 

Als wij normaal ademen en uitademen komt kooldioxide (CO2) vrij. De groene planten, bomen en de oceanen op de wereld zorgen ervoor dat dit weer geneutraliseerd wordt; zij nemen de kooldioxide weer op. CO2metingPas als de waarde hoog wordt, wordt kooldioxide giftig voor de mens.
Hoe meer mensen in een ruimte, hoe hoger de waarde. Het gevaar dat deze waarde te hoog wordt, wordt groter naarmate er meer mensen in één bepaalde ruimte aanwezig zijn; kantoren, fabrieken, klaslokalen, sportruimten, etc.

Een waarde van 400 ppm is momenteel de waarde in onze atmosfeer, 1200 ppm is te hoog. Onder deze waarde van 1200 ppm kunnen al klachten bij mensen worden geconstateerd van droge ogen, allergieën, hoofdpijn, prikkelende keel, middenoorontsteking, longontsteking, hersenvliesontsteking, luchtwegeninfectie, astma, concentratiestoornis. Bijvoorbeeld bij een slecht geventileerde werkruimte kan al sufheid ontstaan.

Het is dus van groot belang dat wij weten hoe hoog de kooldioxide-waarde is en dat wij die waarde op een bepaalde hoogte vasthouden. Ziedaar het nut van kooldioxide-meters.
Airconditioners verkoelen de lucht waardoor men minder geneigd is te ventileren of een raam open te zetten.
Hierdoor kan de concentratie kooldioxide weer ongemerkt hoger worden! Met een CO2-meter wordt men op tijd gewaarschuwd en kan men maatregelen nemen.

Mechanische ventilatiesystemen worden uitgezet omdat deze teveel lawaai zouden veroorzaken en functioneren vaak slecht omdat filters en leidingen niet of niet voldoende worden schoongemaakt. Ook hier is een CO2 meting belangrijk!

Meten is weten! TNO- en GGD-onderzoeken hebben aangetoond dat het binnenklimaat in ongeveer 80% van de basisscholen ernstig tekort schiet. Het is door diverse internationale onderzoekers aangetoond dat een goede luchtkwaliteit en een goed binnenklimaat het ziekteverzuim tot 25% kan laten afnemen en de leerprestaties tot 23% kan laten verbeteren! Het is zelfs zo belangrijk dat de ministeries Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2014 elke basisschool één gratis CO2-meter hebben toegezegd via de GGD.

Ook komt er in het nieuwe Bouwbesluit een verplichting te staan voor de aanwezigheid van een meetapparaat in verblijfsruimten van nieuw te bouwen en te verbouwen scholen voor het primair onderwijs.
Van 2008 tot en met 2013 heeft de GGD bijna alle 4.400 basisscholen met natuurlijke ventilatie bezocht. De GGD beoordeelde het binnenmilieu en voerde metingen uit.

Schoolleidingen en leerkrachten zijn zich door middel van die metingen nu meer bewust van het belang van goede ventilatie in de klas, hebben meer kennis over het onderwerp en zijn adequater gaan ventileren. Biobeheer kan u helpen met het realiseren van goede luchtkwaliteit.